Wettelijke opzegtermijn

Hoe lang is de wettelijke opzegtermijn?

Vaak is er onduidelijkheid over de opzegtermijn voor het opzeggen van contracten, abonnementen, verzekeringen en lidmaatschappen. Hieronder hebben wij getracht om de wettelijke opzegtermijnen zo helder mogelijk voor u in kaart te brengen. De onderstaande uitleg dient slechts als leidraad en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoe lang is de wettelijke opzegtermijn voor:

Ga direct naar informatie over de opzegtermijnen voor:

Het is dan eindelijk zo ver! De Wet van Dam is per 1 december 2012 van kracht geworden. Contracten mogen niet zomaar meer stilzwijgend verlengd worden. Elk contract is dan na de eerste periode per maand opzegbaar of zelfs per direct, als de algemene voorwaarden niet conform de nieuwe wet zijn afgestemd. Dit geldt voor alle diensten en producten aan consumenten. Dit betekent dat na de eerste contractstermijn het contract maandelijks opzegbaar is, tenzij u uitdrukkelijk voor een langere termijn akkoord heeft gegeven na een verlengingsaanbieding. U bent dus af van die jaarlijks weer ongemerkt doorlopende abonnement en lidmaatschap!

Opzegtermijn abonnement (tijdschrift en krant)

In de overeenkomst of de algemene voorwaarden is de opzegtermijn opgenomen. De meeste voorkomende opzegtermijnen zijn 1, 2 of 3 maanden voor de afloop van het abonnement.

Bij abonnementen geldt dat bij stilzwijgende verlenging de opzegtermijn in het contract van toepassing blijft.

Naar verwachting zullen in de loop van 2010 ook voor abonnementen nieuwe en vooral soepelere regels gaan gelden. Hiertoe ligt er een wetsvoorstel (Initiatiefvoorstel Van Dam vindt u hier) dat nog door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden.

UPDATE 5 oktober 2010: Door de Eerste Kamer is het wetsvoorstel Van Dam goedgekeurd. Hiermee is een einde gekomen aan het stilzwijgend verlengen van abonnementen en lidmaatschappen van bv de sportschool. Hierdoor zit u niet automatisch meer vast aan een contract voor een jaar als u even vergeten bent om op tijd op te zeggen. Ook is opzeggen net zo gemakkelijk geworden als het afsluiten.

Opzegtermijn internet, televisie, telefonie, telecom en telefoon abonnement

Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? De wettelijke opzegtermijn bedraagt 1 maand.

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan is de opzegtermijn in de overeenkomst opgenomen. Is de overeenkomst na de eerste termijn stilzwijgende verlengd? Dan geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Dit is niet van toepassing als u voor het verlengen opnieuw een contract heeft getekend. Dan geldt de opzegtermijn zoals in de overeenkomst is vastgelegd.

Opzegtermijn lidmaatschap (sportschool)

Zie voor de wettelijke opzegtermijn de regels bij abonnementen. Veel gezocht onderwerp is de opzegtermijn voor Fit for Free.

Opzegtermijn verzekeringen (autoverzekering, zorgverzekering)

In de overeenkomst of de algemene voorwaarden is de opzegtermijn o